prawa autorskie | copyright:

Audiowizualna zawartość strony www.slawomir.bobola.net.pl objęta licencją:
Audiovisual content on www.slawomir.bobola.net.pl is licensed under:

CC BY-NC-ND 4.0

Kod strony www.slawomir.bobola.net.pl objęty licencją:
The code of www.slawomir.bobola.net.pl is licensed under:

CC BY 4.0

uznanie | credits:

Mark Pilgrim - Dive Into HTML5
John Dyer - MediaElement.js
Mateusz Janiszewski - Server & domain share
.
Powrót | Back